Voor wie

Voor wie is de dagbesteding?

De Roofvogelhoeve Valkerij & Dagbesteding staat open voor iedereen die zich aangesproken voelt door de plek, de werkwijze en onze dieren.
We richten ons op iedereen die ondersteuning verdient door:

- Ernstige gedrag beïnvloedende problematiek, ADHD, ASS gerelateerde stoornissen, burn-out en
overspannenheidsklachten of verslavingsproblematiek.
- Jongeren en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking
- Jongeren en jong volwassenen met externaliserende problematiek, oppositioneel en of grensoverschrijdend gedrag.
- Schooluitvallers

Daarnaast staan we ook open voor andere knelpunten waarvoor onze hulp gewenst is. Het is belangrijk dat je een gevoel hebt met buiten werken, en/of een gevoel hebt met bijvoorbeeld dierverzorging.
Om de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling werken wij in kleinschalige groepen met maximaal 5 deelnemers.

Deelnemen aan de dagbesteding kan als er:

- Een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht is afgegeven en/of een andere regeling waardoor het traject niet ingaat
tegen de leerplichtwet
- De onderwijs- of zorgconsulent doorverwijst richting educatieve dagbesteding of arbeidsmatige dagbesteding.
- De gemeente of zorginstantie een jongere wil plaatsen vanuit de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) of op
basis van Persoonsgebonden budget (PGB)
- Er een constructieve samenwerking is met de betrokken zorgpartij.

  • Niels en client
    Niels en client
  • Cliënt met steenarend
    Cliënt met steenarend
  • Cliënt met kerkuil
    Cliënt met kerkuil

“Intelligence without ambition, is like a bird without wings”